Baby-gym - Ouder&Kindgym - Kleutergym

 

Babygym "Ontspanning en Plezier voor Twee"


Babygym is een veilige en ontspannen manier van verschillende oefeningen doen die  goed zijn voor baby's. Het is een combinatie van yoga-oefeningen, baby-gym en spelmassage. Met de aangereikte houdingen, technieken en liedjes zullen ouder en kind zich vertrouwd gaan voelen met elkaar. Hierdoor zal de onderlinge band versterkt worden. Door babygym maken ouders veel meer tijd vrij om lekker samen te spelen en elkaar bewust aandacht te geven. Elke baby heeft van nature drang tot bewegen en behoefte aan contact en geborgenheid. Het speelse karakter van deze oefeningen draagt hiertoe bij. 

Naast rustige basisoefeningen leer je ook oefeningen met spelletjes, liedjes en rijmpjes. 

Het belangrijkste doel van babygym is dat ouders samen met hun baby plezier hebben en in verbinding zijn met elkaar. Daarnaast hebben de oefeningen nog meer voordelen zoals:
Specifieke oefeningen geven bij darmkrampjes
De ouder leert te kijken en luisteren naar de behoefte van haar baby
Helende en rustgevende liedjes die je kunt zingen voor het slapen gaan
De oefeningen houden de spieren en gewrichten soepel
De oefeningen vergroten het lichaamsbesef
Maar bovenal is het leuk en gezellig om samen met andere ouders en baby's bezig te zijn!

 

Babygym is voor baby's van ongeveer 3/4 maanden tot dat ze gaan lopen. Baby-gym bestaat uit 8 lessen van 60 minuten voor €65,=. Tijdens de les is er alle ruimte om te voeden, verschonen en te knuffelen. Aan het einde van de les gaan we samen gezellig nog even een kopje koffie/thee drinken.
De lessen worden in mijn praktijk gegeven, Oude Dijk 4, 9988TB Usquert (Groningen). 


Je krijgt een map met liedjes, rijmpjes en massagetechnieken mee voor thuis.

 

                                                                       IMG_20190312_104640_resized_20190317_084008360.jpg

          
 

Ouder&Kindgym


Zodra je kind kan lopen zijn jullie van harte welkom bij Ouder&Kindgym. Ouder&Kindgym geef ik bij GAV Unitas in Usquert (Groningen). Iedere dinsdag van 9.00-9.45 uur, woensdag van 9.00-9.45 uur en van 10.00-10.45 uur. Je peuter komt samen met papa, mama, opa, oma of andere begeleider lekker gymmen in een echte gymzaal. "Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net, zul je denken". Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

Leren van elkaar
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. Iedere week staat er een parcours klaar zodat de kinderen gestimuleerd en uitgedaagd worden.

Gymles en opvoedingWhatsApp Image 2018-01-13 at 22.56.59.jpeg
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Je peuter leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert je peuter dat je rekening met elkaar moet houden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

In de leeftijdsperiode van 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

 

Zo ziet een gymles eruit
Zodra de peuters binnen zijn worden eerst de namen opgenoemd. Daarna gaan we samen in de kring en zingen we een aantal liedjes, na "Jan Huigen in de ton" mogen de peuters gaan spelen. Tijdens de beweeglessen leren de peuters de basis elementen van bewegen zoals: klimmen, springen, klauteren, draaien, hinkelen, zwaaien, glijden, kruipen, balanceren, schommelen enz. Door te herhalen en iedere keer op een andere manier iets aan te bieden krijgen de peuters meer zelf vertrouwen en durven ze steeds meer. Je ziet ze groeien! Aan het einde van les doen we een spelletje zoals Vosje Vosje kom uit je holletje ,Schipper mag ik overvaren, maar we doen ook balanceer spelletjes, bal spelletjes enz. Daarna mogen de peuters een sticker plakken op hun sticker plaat en is de les alweer afgelopen. 

 

 

 

 

Kleutergym


Vanaf ongeveer 3,5-4 jaar gaat je kleuter zelfstandig naar kleutergym. 20170512_092510.jpgKleutergymlessen geef ik iedere dinsdagmiddag bij GAV Unitas in Usquert (Groningen)van 15.30 tot 16.15 uur.  

Kleuters hebben veel plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit om te springen, te spelen, te ontdekken kortom te bewegen. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders.

Bij kleutergymnastiek probeer ik aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. Ja, van elk kind. Elk kind is anders; het ene kind is bang om over kop te gaan, het andere kind vindt hoogte eng en weer een ander kent geen vrees. Door in te spelen op het persoonlijke karakter van ieder kind probeer ik het uiteindelijke doel te bereiken. 

Bij kleutergymnastiek worden situaties geboden die passen bij de belevingswerdeld van de kinderen.  Ieder kind op zijn eigen niveau  en waarop elk kind zich in zijn eigen tempo en mogelijkheden mag ontwikkelen. Daarbij probeer ik het kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan.
Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind, door bijvoorbeeld iets aan te bieden m.b.v. een prentenboek, een verhaal van een sprookje, Sinterklaas, seizoen enz. Hoe ziet een kleutergymles er dan uit?

 

Hoe ziet een les eruit?
Inleiding: dit kan zijn een actief spel of bewegen op muziek.
Hanteermateriaal: de kleuters laten ervaren met het spelen van balonnen, ballen, hoepels, ringen, blokken, pittenzakjes enzovoort. Ook krijgen zij gerichte opdrachten zoals rollen, vangen, gooien, stuiten, balanceren enz.
Toestellen: er staan een aantal toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende bewegingsvormen leren: duikelen, steunspringen, balanceren, ver-/ hoogspringen, diepspringen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen, klimmen.
Slot: afhankelijk van de inleiding wordt hier een dansje op muziek gedaan, of een spelletje (tikspel, kringspel, stiltespel).

Elke gymles ziet er weer anders uit. En de meeste kinderen hebben er veel plezier in. Of het nu een soepel of een minder soepel kind is, wij houden er rekening mee. Want kleutergym is er voor ALLE kleuters en plezier staat voorop!

 

Beweegdiploma
In 2013 introduceerde de KNGU het landelijke beweegdiploma voor kinderen van twee tot en met zes jaar. GAV Unitas uit Usquert heeft als een van de eerste vereningen in Nederland de licentie ontvangen om het beweegdiploma aan te bieden. Jonge kinderen bewegen steeds minder met als gevolg dat hun motorische ontwikkeling achter blijft. Dit komt voornamelijk doordat kinderen steeds meer tv en computerspelletjes spelen. Dit zorgt er dus voor dat de natuurlijke ontwikkeling stagneert. Dit heeft grote gevolgen op latere leeftijd. Doordat het beweegdiploma is ontwikkelt leren we de jongen kinderen alle basis beweeg elementen zoals gaan, hupelen, draaien, rollen, kruipen, hinkelen, balanceren enz. Ze ontwikkelen hun lichaam en leren spelenderwijs dat bewegen leuk is. Dat stimuleert ze om op latere leeftijd te gaan of te blijven sporten. Het beweegdiploma moet net zo "gewoon" worden het als zwemdiploma! Gymnastiek is de basis voor alle andere sporten!

 

Tarief Ouder&Kindgym en Kleutergym
Zie www.gav-unitas.nl 


Samenwerking
Van Baby tot Kleuter en GAV  Unitas werken samen met Fysiotherapie Den Ommelanden. De kinder fysiotherapeuten hebben verschillende programma's voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld baby's die een voorkeurshouding hebben, gaan overstrekken of veel huilen. Voor peuters en kleuters is Peuterpret ontwikkeld een multidisplinaire programma. Voor meer informatie kunt u kijken op www.den-ommelanden.nl